PROGRAM DE DEZVOLTARE A ABILITĂŢILOR SOCIO-EMOŢIONALE LA PREŞCOLARI ŞI ŞCOLARI

 
Centrul de Psihiatrie şi Psihoterapie Mindcare aşteaptă copiii şi părinţii la un nou program de dezvoltare a abilităţilor socio-emoţionale. Programele au loc sub forma unor grupuri constituite în funcţie de vârsta copilului şi au drept obiectiv crearea unui mediu sigur şi predictibil pentru copii, în care aceştia să înveţe prin intermediul jocului cum să recunoască, să exprime şi să-şi gestioneze emoţiile, să găsească diferite strategii de a face faţă anumitor situaţii şi să exerseze modalităţi de relaţionare pozitivă cu ceilalţi.
 
GRUPUL DE DEZVOLTARE A ABILITĂŢILOR SOCIO-EMOŢIONALE LA PREŞCOLARI se adresează copiilor cu vârste cuprinse între 3 şi 6 ani, în timp ce GRUPUL DE DEZVOLTARE A ABILITĂŢILOR SOCIO-EMOŢIONALE LA ŞCOLARII MICI vizează copii cu vârste între 7 și 9 ani.
 
La aceste grupuri pot participa copiii care prezintă dificultăţi de relaţionare cu ceilalţi copii (fie sunt timizi, retraşi şi nu reuşesc să-şi facă cu uşurinţă prieteni, fie sunt agresivi, impulsivi, strică jocurile altor copii, nu respectă regulile în grup) sau de reglare a reacţiilor emoţionale (plâng uşor, se liniştesc greu, sunt neliniştiţi sau adesea nesiguri, temători, au crize de furie frecvente, la frustrări minime).
 
Fiecare grup se va întâlni, iniţial, în cadrul a opt şedinţe, frecvenţa şedinţelor fiind săptămânală. Următoarele întâlniri ale grupului vor fi la o lună şi, respectiv, la două luni de la încheierea celor opt şedinţe săptămânale. Durata unei şedinţe este de o oră. La finalul fiecărei şedinţe, părinţii vor primi un material informativ privind abilităţile exersate de copil şi recomandări pentru întărirea acestora în familie.
 
BENEFICIILE LUCRULUI ÎN GRUP:
 
· Copiii sunt ajutaţi să înţeleagă emoţiile (de exemplu, furie, frică), să devină conştienţi de sentimentele lor şi de ale altora, să fie empatici şi să înţeleagă punctele de vedere ale celorlalţi;
 
· Copiii învaţă să aibă o conduită socială adecvată în relaţiile cu ceilalţi;
 
· Copiii dezvoltă abilităţile de a funcţiona social: integrare, cooperare, întrajutorare şi respectare a regulilor unui grup;
 
· Copiii îşi dezvoltă abilităţile de comunicare şi colaborare, să-şi exprime punctele de vedere, să asculte, să ofere răspunsuri şi soluţii adecvate;
 
· Copiii învaţă să rezolve într-o manieră non-violentă un conflict – prin strategii adecvate vârstei.
 
Grupurile de preşcolari vor fi coordonate de Lidia Dumitru, psiholog clinician, iar cele adresate şcolarilor mici, de dr. Simona Drugă, psihiatru copii şi adolescenţi, şi de Lidia Dumitru, psiholog clinician, şi se vor desfăşura la sediul MindCare (str. Henri Coandă, nr. 33, sector 1, Bucureşti. Telefon programări: 0753 535385).